|  info@fotoobraznaplatne.cz +420 602 621 219

Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Kontaktní údaje správce

Anna Zmožková
Karla Čapka 38, 415 01, Teplice
IČ: 09231790
zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Teplice

Telefon: +420 602 621 219
E-mail: info@fotoobraznaplatne.cz
Web: www.fotoobraznaplatne.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

II. Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail.

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu - dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnění naší právní povinnosti. Údaje zpracováváme po dobu plnění naší služby a poté rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

2. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste registrovaný nebo nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

III. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.


Tyto podmínky jsou účinné od 27.12.2021